Sankt Nikolaj Kirke (Romerskkatolsk)


Sankt Nikolaj Kirke

Intro

Sankt Nikolaj Kirke blev indviet 1969, tegnet af arkitekt Otto von Spreckelsen. Kirken er en betonkube med spartansk udsmykning.

Den romerskkatolske kirke i Esbjerg havde sit udgangspunkt i Grundloven af 1849, der igen tillod en aktiv romerskkatolsk kirke i Danmark. Den romersk-katolske tro kom igen til Danmark med katolske nonneordener som Sankt Josef Søstrene, der kom til Danmark i 1856. I Esbjerg kom den romersk-katolske kirke til Esbjerg med bygningen af Sankt Josef Hospital, hvor Sankt Josef Søstre skulle være tilknyttet. Det skete i 1904, hvor også den første romerskkatolske præst kom til Esbjerg.

Menighedens første sognekirke blev et lille kapel, Sankt Nikolaj Kapel, der var indrettet i en stuelejlighed i Nørregade 61, der ligeledes blev indviet i 1904. Den første menighed bestod af mennesker med tysk herkomst og sømænd fra havnen. Siden kom polske landarbejdere til Danmark fra 20´erne og frem og kom til at blive en vigtig del af menigheden.

Der skulle hurtigt vise sig behov for en kirke, og en ny blev indviet i 1924, tegnet af arkitekt O. Berg med beliggenhed på første sal på hjørnet af Nørregade og Kirkegade. Kirkens udsmykning kom billedhuggeren Chresten Skikkild og hans to elever, billedhuggeren Aksel Theilmann og malerinden Birgitte West til at stå for.

Menigheden ekspanderede, og behovet for en ny kirke skulle vise sig, og efter at have skaffet midlerne, kunne man indvie den nye Sankt Nikolaj Kirke i 1969 på adressen Kirkegade 58. Kirken er tegnet af arkitekten Johan Otto von Spreckelsen og er noget uvant for den romerskkatolske kirke spartansk i sit udtryk med nøgne betonmure og ikke megen udsmykning. Kirken rummer et krucifiks udført af Werner Korsmeier fra Münster, et tabernakkel udført af Nis Schmidt, et Mariabillede udført af Marianne Rønnow, 14 relieffer af gasbeton udført af et menighedsmedlem, Knud Johannesen, og fra den forrige kirke, et Piéta fra 1924 udført af Chresten Skikkild.
Der er 128 siddepladser samt ekstra stole i kirken, og kirken er indviet til Sankt Nikolaj.

Den første kirkebygning
Den første egentlige Romerskkatolske Kirke i Esbjerg skulle komme til at ligge på hjørnet af Nørregade og Kirkegade på første sal i en bygning, der rummede en skolesal i stueetagen. Kirkens beliggenhed skulle vise sig at vanskeliggøre begravelseshandlinger, som man til sidst helt opgav at udføre fra kirken.

Kirken var tegnet af arkitekten O. Berg, og byggeomkostningerne blev dækket af præmonstratenserabbediet i Averbode i Belgien, der på det tidspunkt var moderhus for Sankt Nikolaj menighedens præster.

Til at udsmykke kirken hentede man tre danske kunstnere hjem fra Assisi, der studerede tidlig katolsk kirkekunst i Umbrien. Det var billedhuggeren Chresten Skikkild og hans to elever, billedhuggeren Aksel Theilmann og malerinden Birgitte West.

Hovedudsmykningen skulle blive et kormaleri af den gode hyrde, der blev flankeret af Sankt Nikolaj, der havde en fiskekutter i hånden og Sankt Peter med Himmeriges nøgler. En anden vigtig udsmykning var Chresten Skikkilds piétarelief, der forestiller Jomfru Maria med sin døde søn i skødet og som skulle komme til at smykke den nyeste kirke også. Chresten Skikkild stod også for tre glasmosaikker. Kirken blev indviet 1924.

Den nuværende kirkebygning
Den romerskkatolske menighed voksede i Esbjerg, især på grund af tilflyttere med mange nationaliteter, og der skulle vise sig et behov for en ny kirke. Man samlede penge ind i Esbjerg og Tyskland under den utrættelige Pastor Heinrich Doods. Man bad den danske arkitekt Otto von Spreckelsen om at tegne kirken og resultatet blev en betonkube med et nøgent, hvidt kirkerum, der oplyses af høje vinduer. Det er med sit nøgne udtryk modsat traditionel romerskkatolsk tradition ikke egnet til udsmykning.

Kirkens udsmykning var der flere kunstnere om. Den danske, katolske kunstner Nis Schmidt havde udført et krucifiks, et forslag, som man dog forkastede. Men han kom til at udføre tabernaklet. Efter at have set flere forslag, blev man enige om den tyske kunstner Jacob Werner Korsmeiers fra Münsters krucifiks. Mariabilledet skulle en dansk kunstnerinde, Marianne Rønnow, komme til at stå for. Alterbillederne er malet af Michael Hornbech Madsen. Senere kom 14 relieffer af gasbeton til lavet af et medlem af menigheden, Knud Johannesen, der skulle markere de traditionelle 14 korsvejsstationer. Desuden fandt man Chresten Skikkilds piétarelief fra den gamle kirke frem og opstillede det i den nye kirke. Kirken blev indviet i 1969.

Alter
Alteret i Sankt Nikolaj Kirke består af 1200 firkantede stave, der er limet sammen. Alteret af båret af to fyrretræskuber. Præsten står vendt mod menigheden.

Alterudsmykning
Alterudsmykningen i Sankt Nikolaj Kirke består af tre malerier, malet af kunstneren og præsten Michael Hornbech Madsen. Midterbilledet forestiller Den sidste Nadver. Til højre for det hænger Sankt Nikolaj, kirkens skytshelgen. Til venstre hænger et maleri af Sankt Birgitta.
Michael Hornbech Madsen har også malet et potræt af Niels Steensen, der hænger på Kirkens østvæg.

Tabernakkel
Tabernaklet, der rummer det indviede alterbrød er skabt i bronzeplader af kunstneren Nis Schmidt. Oven over tabernaklet hænger et krucifiks, der er et traditionelt trækors, der stammer fra Jesu Hjerte Kirke i København.

Døbefond
Døbefonden er placeret nedenfor, til højre for alteret. Den er en massiv fyrretræskube, der har en mindre kube til fod.

Mariarelief
Mariarelieffet i Sankt Nikolaj Kirke er udført i keramik af Marianne Rønnow.

Piéta
Fra den gamle kirke på hjørnet af Kirkegade og Nørregade kommer Piétaen, der er lavet af kunstneren Chresten Skikkild sammen med hans elever, Birgitte West og Axel Theilmann. Den hænger på kirkens nordre væg.

Korsveje
Korsvejen i 14 gasbetonrelieffer er lavet af Knud Johannesen.

Orgel
Orglet af fra 1971 og er lavet af Bruno Christensen. Det har seks stemmer og pedal.

Præstetavle
1904-1907 Ernst Buch
1907-1916 Franz Verhein
1916-1920 Josef Schmidt
1920-1922 Adolf Brems
1922-1924 Louis J. Cupers
1922-1925 Theodor Op. De Coul
1924-1930 Matth. Cornelissen
1925-1925 Weltin
1925-1925 Frans Vervoort
1930-1936 Julius Druyts
1931-1932 Josef Dutschke Engels
1933-1952 Cornelius Verhoef
1936-1943 Olaf Jan Ballin
1944-1946 Holger Hertzum
1952-1968 Heinrich Doods
1961-1963 Jørgen Ebbe Hansen
1963-1966 Josef Halatyn
1966-1983 Josef Reymen
1984-1984 Charles Edwards
1984-1997 Lars Messerschmidt
1986-1987 Torben Toustrup
1997- Benny Blumensaat

Præstebiografier
Franz Verhein (1907-1916): Franz Verhein, præst af præmontratenserordenen, var drivkraften bag indsatsen for at få bygget den første kirke, men rejste tilbage til Tyskland før den blev bygget. P. Karl Harmer skriver i en bog om ham at ”da han rejste tilbage til Tyskland, kunne han efterlade 20000 Kr. til den Kirke, han saa i det Fjerne, ligesom Moses skuede ind i det forjættede Land, mens han selv maatte nøjes med at læse den hellige Messe i sit beskedne Kapelværelse.”

Heinrich Doods (1952-1968): Heinrich Doods var med til at skaffe midler til den nuværende kirke med indsamling af midler i Tyskland og Danmark. Han døde i Tyskland under en af sine opslidende indsamlingsrejser.

Kirkeliv
Sankt Nikolaj Kirkes menighed er præget af, at den består af 42 forskellige nationaliteter og er således en international menighed, der fylder godt op ved messen søndag. Kirken er præget af aktiviteter for de enkelte nationaliteter og har ældre- og ungdomsklub samt undervisning af forskellig art.

Kilder: Sankt Nikolaj Menighed 100 år i Esbjerg 1904-2004, Nimtofte 2004, side 7 ff. Menighedsblad for Sankt Nikolaj Kirke nr. 47, 2008.