Sankt Jørgensbjerg og Husby Hole


Sten. Granitsten til minde for slaget mellem bondehæren og Christoffer af Bayern.


hulvej. Hulvej ved Husby Hole (hulvej).

Intro

1430’ernes Danmark var præget af uro. I 1436 nægtede Skånes almue at betale ekstraskat til forsvaret mod Sverige. Efter folkelige uroligheder på Sjælland jamrede rigsrådet til Christoffer af Bayern, kong Erik af Pommerns søstersøn, at ”...vi daglig lever i livsfare”...

1430’ernes Danmark var præget af uro. I 1436 nægtede Skånes almue at betale ekstraskat til forsvaret mod Sverige. Efter folkelige uroligheder på Sjælland jamrede rigsrådet til Christoffer af Bayern, kong Erik af Pommerns søstersøn, at ”...vi daglig lever i livsfare”. Christoffer blev konge i 1440. Han greb til militærmagt, da et nordjysk bondeoprør brød ud i 1441 - nok i vrede over skattebyrden. Ifølge traditionen vandt bondehæren et slag ved Sankt Jørgensbjerg og afbrændte flere af Han Herreds adelsgårde. I det næste slag ved Sankt Jørgensbjerg i juni blev bønderne nedkæmpet, og oprørslederen Henrik Tagesen blev henrettet. ''Folkevisen om slaget ved Husby Hole'' Vi kender især bondehærens kampe fra den smukke skildring i ”Folkevisen om slaget ved Husby Hole”: De bønder, de samled dennom i skare både over mark og hede; de kejsede dem en høvedsmand, Henrik Tagesen mon han hedde. De red frem for Olborg Sund, frem ad de hule veje; for da red deres høvedmænd tre, de måtte vel klæde en stejle. De red frem ad Agersbro, frem ad Agersborg-by: de satte ild på kongens gård, det stod så højt i sky. Det var Henrik Tagesen, så sig op til sky: "Nu da rømmer de morsing' og så de forrædere af Thy". Først da rømmer de morsing' og så de forrædere af Thy; efter da stod de vendelboer, de ville ikke fly. Efter stod de vendelboer, de ville ikke fly; så bygged de dem en vognborg, derfor lod de deres liv.