Sankt Albert på Ærø


Ærøs Sankt Albert

Intro

Sankt Albert var et forsvarsanlæg fra vikingetiden. På stedet blev der i begyndelsen af 1300-tallet opført en kirke. Kirken har aldrig tilhørt noget sogn, men var sandsynligt en kirke for hertugens familie på "Gråsten".

Sporene efter Sankt Albert Fæstningen er i dag et trapez-formet befæstet område, der har haft til formål at beskytte mod angreb primært fra søsiden. Anlægget er bygget ovenfor en meget stejl kystklint ud mod bugten. Mod landsiden har en grav samt en vold beskyttet anlægget mod angreb. Fæstningen har været i brug indtil et tidspunkt i 1200 tallet, og har derefter mistet sin funktion. I 1300-tallet er der på stedet blevet bygget en kirke og anlagt en kirkegård, der har været brugt indtil 1530'ernes reformationstid. Herefter er den revet ned og og materialerne er i etaper blevet genbrugt i opførelsen af Rise kirke ikke langt derfra.


Sankt Albert eller Sankt Adelbert blev født i Bøhmen i år 956. Han blev som dreng overdraget i ærkebiskoppens varetægt, og blev i en alder af 24 valgt som biskop i Prag. Her mødte han en del modstand, og tog i 990 til Rom, hvor han fik gode forbindelser til den tysk-romerske kejser og til pavehoffet. I 993 vendte han tilbage til Prag, hvorfra han grundlagde et kloster og fortsatte med sit missionsarbejde i Ungarn. Stridigheder med den bøhmiske adel tvang Albert til igen at tage til Rom, hvorfra han begyndte at missionere blandt hedningene i nord. Efter en pilgrimsfærd til Frankrig tog han med to munke til Gdansk-området, der dengang var prøjsisk, for at missionere. Her mistænktes han for at være spion for Polen, og da gruppen nægtede at opgive deres mission, blev de dræbt 2. april 997.

Helgenen
Albert blev begravet i domkirken i Gniezno, i Polen. Tre år efter hans død blev han gjort til helgen, og fik et alter i en kirke i Rom. Sankt Albert fik ry for at udvirke mirakler og i 1039 blev han bragt tilbage til Prag, hvor han under navnet Sankt Vojtech har ligget begravet siden. Han regnedes i middelalderen for en vigtig helgen i det nuværende Tyskland og Østeuropa.

Dyrkelsen af Sankt Albert som helgen vandt aldrig rigtig indpas i Norden, og Sankt Alberts Kirke på Ærø synes at være den eneste af sin slags i Danmark.