Sankelmarksgade


Aalborg Cykleværksted v. M. Poulsen, Sankelmarksgade 2. Hjørnet af Sankelmarksgade og Skolegadens Vandgyde.

Intro

Navngivet den 16. april 1877. Nyanlagt i 1877 ligesom Danmarksgade, Rantzausgade og Kayerødsgade.

Navnet blev givet til ære for 11. Batailllons indsats ved Sankelmark i krigen 1864. I Byrådsforhandlingerne hedder det fra "Udvalget for Anlæget af de nye Gader": "Dyhr vilde forslaa at kalde en af Gaderne Sankelmarksgade, til ære for den smukke Affære der, og til ære for 11. Bataillon, der i saa mange Aar havde været knyttet til Aalborg". Da den danske hær i februar 1864 havde rømmet Dannevirke, blev den indhentet og angrebet af østrigerne ved Sankelmark, en landsby mellem Slesvig og Flensborg. Under oberst Max Müllers kommando måtte 1. og 11. regiment (københavnere og vendelboere) standse her for at dække den øvrige hær. Gang på gang slog soldaterne fjenden tilbage, først da man var sikker på, at den danske hær kunne nå Dybbøl-stillingen, trak Müller sine tropper mod nord.

Aalborg Byråds Forhandlinger, 190/75. Kr. Værnfelt: Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949. Aalborg Byråds Forhandlinger, 137/89. Se flere billeder fra Sankelmarksgade [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8sankelmarksgade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her]