Sandved Stationsby


Postvogenen mellem Rude og Sandved, ukendt år.

Intro

Stationsbyen Sandved er vokset op omkring en station på Næstved-Slagelse-banen. Byen er udbygget med gader vinkelret på landevejen og ”stationsgaden”, Jernbanevej, langs banen og har et større udvalg af servicefunktioner og enkelte ældre fabriksanlæg.

Næstved-Dalmose-Slagelse-banen
I 1891 blev der etableret en jernbaneforbindelse mellem Næstved og Slagelse.

Langs banen, hvor togdriften nu er ophørt, ses en række bygninger opført i tilknytning til banen: Stationer, pakhuse og ledvogterboliger. Fælles for mange af bygningerne er, at de er opført i blank, gul mur. Eksempelvis stationen i Hyllinge (Stationsvej 1) samt de to ledvogterhuse ved Guderup. Ledvogterhusene langs banen er små, enkle bygninger, lidt høje i forhold til størrelsen. De har ens detaljer i det gule murværk: Bånd af røde sten, runde vinduer i gavlen og sadeltag med falstagsten.

Langs Næstved Slagelse-banen blev der anlagt 28 ledvogterhuse, 14 broer og viadukter og 31 stenkister. I alt var der 123 større eller mindre overkørsler på hele strækningen.

I forbindelse med Slagelse-Næstved-banens indføring til Næstved station, blev der nord for stationen anlagt et såkaldt militærspor, så tog kunne køre direkte fra Slagelse-banen til Køge-banen uden nødvendigvis at skulle ind at vende på Næstved station med medfølgende tidsforbrug ved omløb mv., hvilket ikke var hensigtsmæssigt i en krigssituation. Militærsporet kom ved anlæggelsen af Midtbanen (1916-1924) til at krydse banen Næstved-Ringsted vinkelret umiddelbart nord for overkørslen ved Herlufsholm Allé. Ved bygningen af Midtbanen kunne man ikke fjerne militærsporet, da det – teoretisk set – stadig havde en strategisk betydning. Imidlertid anvendtes militærsporet sjældent, måske aldrig? Militærsporet sluttede sig til Slagelse-banen lige øst for broen over Susåen og til Køge-banen lige vest for det nuværende standsningssted Næstved Nord. Militærsporet blev nedlagt i 1925. Den gamle trassér kan stadig ses fra Næstved Nord station og indtil Østre Ringvej. Resten skal man være stedkendt for at finde, dog er vejen Militærvej lig det gamle baneareal.

Stationer i Næstved Kommune: Sandved, Hyllinge, Fodby og Ladby (trinbræt) samt ledvogterhuse ved alle større vejoverskæringer.

Banen er nedlagt og sporene er fjernet til fordel for naturstien Fodsporet. Ledvogterhusene og stationsbygningerne er bevaret, men mange i ombygget stand. Som cykel/ride/gå-rute er turen langs banen rigtig fin og leder igennem et rigt og varieret landskab med mange bevarede elementer af den tidligere banedrift.


Jensen, Niels: Danske jernbaner 1847-72, København 1972.
Trap Danmark. Sorø Amt, femte udgave, København 1953.
100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune, udgivet af Næstved Kommune 2010.


Sandved stationsby udgør er velbevaret stationsbymiljø.
Stationsbyen Sandved er vokset op omkring en station på Næstved-Slagelse-banen, der blev etableret i 1891.
Byen er udbygget med gader vinkelret på landevejen og ”stationsgaden” langs banen og har et større udvalg af servicefunktioner og enkelte ældre fabriksanlæg. Væsentlige elementer er stationen med pakhuse, ledvogterhuset ved baneoverskæringen, Sandved Hotel over for stationen, den store velbevarede købmandsgård (opført ca. 1890) på hjørnet ved landevejen og missionshuset, Betahnia (opført 1908). Endvidere er der gode eksempler på stationbyhuse og -villaer fra perioden 1880-1930erne. Stationsbygningen blev opført i 1892 og nedlagt sammen med banelinien i 1971.

Stationsbygningen har nu anden anvendelse.