Sandved Station


Sandved Station


Sandved Station, varehuset


Sandved Station, set fra Fodsporet


Sandved Station

Intro

Gennem 79 år – fra 1892 til 1971 – var Sandved en station på jernbanestrækningen Næstved-Slagelse. Stationsbygningen er tegnet af den navnkundige DSB-arkitekt Heinrich Wenck.

Da banen blev anlagt, lå stationsbygningen på bar mark. Landsbyen Sandved lå nord for banen og talte tre gårde og nogle få huse. I løbet af få år voksede stationsbyen op omkring stationen – en kro og tre købmandsgårde og en række forretninger og håndværksvirksomheder skød op.
Se Sandved Stationsby.


Det første spadestik til bygningen blev taget i foråret 1891. Oprindelig var det en bygning i en etage, men i 1919 blev der bygget en førstesal på, hvor stationsforstanderens lejlighed og værelser til tjenestepiger og elever blev placeret. Stueetagen indeholdt en pompøs forhal med gulvbelægning i bornholmsk granit, kontorer, venteværelse og rum til rejsegods. Derudover var der et varehus mod øst og et udhus med lygterum, vaskerum, retirader og pissoir mod vest. Stationen var bemandet med en stationsforstander, en trafikassistent og to ekstraarbejdere samt op til tre elever. Der var normalt 6 afgange i døgnet i begge retninger. Ud over personbefordringen var der også en del gods, bl.a. til og fra Maskinfabrikken Haka i Fuglebjerg og Flemstofte Maskinfabrik. Fra 1938 til 1971 rummede stationsbygningen også det lokale postkontor. Stationsforstanderen var også postchef, men det praktiske arbejde var overladt til en kontorassistent. Fra postkontoret udgik 5 landpostbude. Efter banens nedlæggelse blev stationsbygningen solgt, men i nogle år var der stadig aktivitet på stationsområdet, idet en veteranbaneklub benyttede såvel stationen som skinnerne. Senere har en fysioterapeut indrettet sig i stationsbygningen med klinik og privatbolig.


Det var en et-sporet bane, men i Sandved var anlagt krydsningsspor, således at tog i begge retninger kunne mødes. Banelegemet lå ubenyttet hen fra nedlæggelse af banestrækningen i 1971 til 2010. I de første år efter nedlæggelsen kørte der veterantog på banen, og indimellem benyttede DSB også strækningen, f.eks. som omkørsel efter den store togulykke ved Sorø i 1988. Men signalapparatet blev fjernet, og sporet forfaldt. I 2010-11 blev sveller og skinner taget op, og en natursti blev anlagt. Stien, der bærer navnet ”Fodsporet” forbinder Næstved, Slagelse og Skælskør.