Sandholts Lyndelse


Sandholts Lyndelse Forsamlingshus. Billedet tilhører Erling Lykke.

Intro

Sandholts Lyndelse er nævnt første gang 1438 i formen Lunløzre. Forleddet er navneordet lund, der betyder lille tomt. Efterleddet er ’-løse’, der her måske betyder eng eller græsgang.