Sanderumgård


Farvelagt tegning. Sanderumgårds have.


Farvelagt kobberstik. Sanderumgårds Have


Stereofotografi. Sanderumgård


Farvelagt tryk. Sanderumgårds have


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Sanderumgård


Hovedgården Sanderumgård


Haven til hovedgården Sanderumgård


Hovedgården Sanderumgård


Fredet bygning: Havehuset på Sanderumgård

Intro

Sanderumgård ligger i landsbyens Davindes ejerlav. Her formodes den at være opstået som enestegård i skoven, da navnet betyder ’sand’ og ’(skov)rydning’. Første gang vi hører om Sanderumgård er i 1394.

H.C. Andersens besøg på Sanderumgård
H.C. Andersen besøgte Sanderumgård den 2. august 1832. I et brev til Edvard Collin den 3. august 1832 kan vi læse, at Andersens betagelse af haven – modsat andre poeters – var begrænset:
”Igaar saae jeg Sanderumgaards Have. Vor Herre maa vide hvor Moelbech og de andre Poeter (af samme Rang) kan have sværmet og poetiseret saadan for den; Haven er smuk, men der ere hundrede som den. Vinds som eie den, vare saa artige at invitere mig til sig, igjen naar jeg kom til Fyen.”

Når H.C. Andersen ikke giver udtryk for den samme begejstring som de andre poeter, skyldes det sikkert, at haven var i forfald, da premierløjtnant Vind overtog godset i 1827. Den tidligere ejer, Bülow, havde haft mange gartnere ansat på godset; men i hans sidste år var haven ret forfalden.