Sanders Kaserne


Postkort viser dragoner i gården på Sanders Kaserne.


4. Dragonregiment i gården på Sanders Kaserne. Billedet er taget før 1923, hvor Dragonregimentet forlod Næstved.


Dragoner på Sanders Kaserne.

Intro

Købmand Ferdinand Egedius Sander fik i 1877 opført en trelænget kaserne på hjørnet af Rådmandshaven og Ringstedgade. Kasernen blev nedlagt i 1923. I dag er der privat beboelse i den eneste tilbageværende længe på Ringstedgade 27.


Kasernen bestod til at begynde med af tre længer. I den ene længe var der plads til dragonerne. I de to andre var der plads til dragonernes heste. Gårdspladen blev brugt til eksercerplads.
Efter kort tid blev der opført endnu en længe ved kasernen. Denne længe kom til at huse privatpersoner og ikke soldater.I Næstved var folk meget ivrige efter at beholde garnisonen, der bragte liv i byen og omsætning i kassen. Garnisonens tilstedeværelse i Næstved krævede plads til soldaterne i byrummet. Derfor fik købmand Sander et tilskud fra byen som et supplement til de lejeindtægter, han fik for soldaternes ophold.

Købmand Sander holdt kasernen åben indtil 4. Dragonregiment forlod Næstved i 1923.


”En pige kom” er titlen på et digt af Anders Andersen fra digtsamlingen De red bort i Taagen publiceret i 1950.
I samlingen beskrives livet som dragon blandt andet i Næstved. Herunder gengives dele af et digt, der handler om, hvad der sker, når byens piger kommer ind på kaserneområdet.

En pige kom ind på Kasernen,
Hun standsed mig lige her.
Har I set hende ret?
Har hun været her før?
Har hun talt med andre end mig?
Saa skynd jer nu lidt og sig Nej.

Naar en Pige gaar ind på Kasernen,
Skal I gøre en fin Honnør,
For saadan en Pige kan gøre jer ør.
I vil føle det samme som jeg.
Men nu kender hun bare mig.