Sandby kirke, Lolland


Sandby kirkegård


Sandby kirkegård


Sandby kirkegård


Sandby kirke set fra sydøst


Sandby kirke


Sandby kirke set fra sydøst


Sandby kirke


Sandby kirke indefra


Indre, set mod øst


Alter, alterbord


Indre, set mod øst


Prædikestol


Epitafium foran alteret.


Hænger inde i Sandby kirke


Mindetavle i hvidt marmor o.1864


Sandby orgel


Krucifiks hænger i kirken
Intro

Kirke fra 1200-tallet med tårn, skib, våbenhus og kor med sakristi. Kirken er hvidkalket med rødt tegltag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Sandby%20kirkeg%E5rd%20(733) Registrerede gravminder på Sandby kirkegård]

''Alterbord'', middelalderligt, muret, nu skjult af nyere panel med enkle fyldinger. ''Altertavle, ''