Sandbjerg


Sandbjerg. Hovedbygningen fra 1788

Intro

Herregården Sandbjerg nær Sønderborg er grundlagt af hertug Hans den Yngre i 1572. Han anlagde også dæmningen ud mod Alssund og slotssøen. I 1673 blev godset overtaget af Conrad Reventlow, som i 1685 fik det gjort til grevskabet Reventlow. Sandbjerg tilhørte slægten Reventlow til 1930...

Herregården Sandbjerg nær Sønderborg er grundlagt af hertug Hans den Yngre i 1572. Han anlagde også dæmningen ud mod Alssund og slotssøen. I 1673 blev godset overtaget af Conrad Reventlow, som i 1685 fik det gjort til grevskabet Reventlow. Sandbjerg tilhørte slægten Reventlow til 1930. Det blev købt af Knud Dahl, der var gift med Karen Blixens søster Ellen. Hun skænkede Sandbjerg til Århus Universitet i 1954. Universitetet bruger gården som kursusejendom. Hovedbygningen, kaldet palæet, er opført af bygmester Christian August Bohlsman for greve Conrad Georg Reventlow 1788. ''Den ukendte bror '' Det siges, at den midterste i en søskendeflok har det svært. Det er nok også svært af have berømte slægtninge, hvis man ikke selv driver det vidt. Conrad Georg Reventlow led under begge dele. Han var lillebror til landboreformernes hovedmand, Christian Ditlev Frederik Reventlow, og storebror til Johan Ludvig Reventlow, der var pioner for dansk skolevæsen. Hans egen karriere var en fiasko, og hans brødre regnede ham ikke. Men Conrad Georg Reventlow gennemførte mere vidtgående landboreformer på sit gods, end brødrene gjorde på deres. I 1787-88 solgte han fæstegårdene til bønderne og udstykkede herregården. Han fik en fast indkomst og penge til at bygge det nye palæ, smukt beliggende ud til Alssund.