Sandagergård


Sandager

Intro

Sandagergård ligger i selve byen Fodby men er dog blevet flyttet et lille stykke ud. Den lå ellers nede ved vejen men da Forvalter Møller fra Saltø købte gården, sammen med Katrinelund, blev der givet tilladelse om at de to gårde lagt sammen, på den betingelse at der blev udstykket 5 huslodder der.