Sandager i Lifstrup

Intro

Gl. Lifstrupvej 23. Matr 4g Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1937 som et statshusmandsbrug med 25 tdr. l. jord fra Lifstrup Vestergård. Stuehus og stald var færdigopførte året efter.

Grundlæggerne af statshusmandsbruget var Ane Marie (født Laustsen) og Anders Chr. Mouridsen fra Varde. De fik udstykket parcellen fra Lifstup Vestergård og lod bygninger opføre 1938. De drev ejendommen til 1946 og startede da en cykelforretning i V. Nebel.

1946 Herluf Overgaard Jørgensen. Han blev samme år gift med Maja Jepsen.

1951 Gunnar Vestergaard Jensen. Han blev samme år gift med Anna Klokmose.

1954 Niels Peder Hansen fra Lydum sogn. Han blev året efter gift med Anna Christensen, en datter af Chr. N. Christensen fra Lifstrup Vestergård. De forvandlede gården fra et statshusmandbrug til en gård med 98 tdr. l. jord. Bygningerne blev moderniseret og udvidet, og jord blev tilkøbt ad flere gange - 1960 blev 10 tdr. l. tilkøbt fra (sviger)forældrenes gård, Lifstrup Vestergård, og i 1983 yderligere 64 tdr. l. fra Vestergård. De drev gården til 1988 og flyttede da til Bakkebo i Fuglbæk.

1988 Nuværende ejer Hans Jørn Hansen, en søn af foregående. Han har også udvidet gården ved at lade nye bygninger opføre. I 1994 blev naboejendommen Fuglbækgård tilkøbt. Hans Jørn bor sammen med Hanne Dons.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991


400 m sydøst for gården ved Gl. Lifstrupvej ligger lidt morads. Det er en gammel fælles mergelgrav for samtlige beboere i Lifstrup.