Sandager Kirke


Kirken set fra vest


Kirketårn med spiret, der indtil 1920 tjente som sømærke


Kirkeskibet med hvælvninger fra ca. 1400


Prædikestol af umalet egetræ med de fire evangelister. Fra 1626.


Prædikestol, detalje


Madonnafigur udført af billedskærer Claus Berg, 1525. Claus Bergs hovedværk er altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense

Intro

Landsbykirke fra 1200-tallet med tårn og våbenhus fra 1600-tallet.Spiret er opsat i 1862 på foranledning af Det Kgl. Fyr- og Vagervæsen som pejlemærke for søfarten på Lillebælt.

''Publiceret''