Sandager - Gislev Sogn


Sandager Skole. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Sandager Mejeri. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune

Intro

Sandager er nævnt første gang 1468 i formen Sandager. Forleddet er sand. Efterleddet er ager, der betyder dyrket jord i almindelighed.