Samsøgade


Hjørnet mellem Færøgade (t.h.) og Samsøgade. Man ser blandt andet Robert Hansens Kolonialforretning.

Intro

Mark- og Vejudvalget i Aalborg Kommune foreslog i 1918, at gaden skulle benævnes Anholtsgade, men byrådet vedtog på et møde den 11.11.1918 at navngive den Samsøgade samtidig med, at de også navngav 12 andre gader i Øgadekvarteret.

Selvom gaden blev navngivet på et møde 11.11.1918 blev den dog først anlagt nogen år senere. I første omgang gjaldt navnet kun på strækningen fra Fynsgade til Sjællandsgade. Gaden blev senere forlænget sydpå først til Østre Allé og senere videre syd på til Bernstorffsgade. Ved den sidste gadestrækning blev Aalborg Skøjtehal bygget i 1967.

Aalborg Byråds Forhandlinger 284/1918-19. Se flere billeder om Samsøgade [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8sams%F8gade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her].