Sammy Baloji


Sammy Baloji

Intro

Kunstneren Sammy Baloji udstiller værkerne "Untitled #13" (2006) & "Frise Obus" (2016) ved Holbæk havn fremtil 2018. Værkene blev til under Images-udstillingen "An Age of Our Own Making" i 2016.

Sammy Baloji’s arbejde bærer præg af de ar, en lang kolonihistorie har efterladt i DR Congo. Hans værker afspejler kompleksiteten i et land, der er kendt for at være et af de rigeste lande i verden mht. ressourcer, men samtidig groft udbyttet i hundredevis af år. I Holbæk præsenterer Sammy Baloji en del af sin kendte Mémoire-serie, der beskriver kolonitidens konfliktfyldte congolesisk-belgiske relationer. Ved at sammenstille arkivbilleder af congolesere og belgiere med aktuelle billeder af øde industrielle landskaber, konstruerer Baloji et fotografisk monument, der vidner om kolonialismens socio-politiske og miljømæssige arv. Sammy Baloji præsenterer også et nyt billboard-værk, Frise Obus. Ved første øjekast ser man en række blomstervaser, men opdager ved nærmere eftersyn, at vaserne faktisk er granathylstre. I granathylstrene, der er støbt i congolesisk kobber og brugt under 1. og 2. Verdenskrig, vokser planter fra Congo. Det ligner dårlig fiktion, men er en reel fortælling om, hvordan efterladenskaber fra krig er blevet brugt i dagligdagen hos familier i Belgien og andre europæiske lande. Med Frise Obus betoner Baloji den paradoksale kontrast mellem granathylstrenes destruktive og livgivende funktion og peger samtidig på, at 1. og 2. Verdenskrig kun har været mulige i kraft af udnyttelsen af Congos menneskelige og naturlige ressourcer. Født 1978 i Den Demokratiske Republik Congo. Bor og arbejder i Lubumbashi og Bruxelles.

''Publiceret''