Samling
Intro

Eske Kath, 2018, bronze. Skulpturen er opført til minde om Genforeningen d. 10. juli 1920.

''Genforeningen 1920'' I den fredstraktat, Versaillestraktataen, der blev underskrevet i forbindelse med afslutningen af 1. Verdenskrig, var et krav, at Tyskland skulle afstå dele af Nordslesvig til Danmark. Afståelsen skulle ske efter nationalitetsprincippet, der gennemførtes med folkeafstemninger i 2 zoner: 1. Nordslesvig og 2. Mellemslesvig. Afstemningen i 1. zone fandt sted den 10. februar 1920 og resultatet var dansk flertal med 74 %. I 2. zone stemte 80% tysk ved afstemningen den 14. marts, og grænsen blev derfor trukket ved den nuværende grænse. Indlemmelsesloven blev efterfølgende vedtaget i Rigsdagen den 25. og 26. juni 1920. Den formelle suverænitet blev dog først sikret den 5. juli, da England, Frankrig, Italien og Japan på den ene side og Danmark på den anden underskrev traktaten om overdragelsen med tilbagevirkende kraft (fra den 15. juni). Tyskland underskrev ikke traktaten på grund af den tyske regeringskrise. Den 9. juli underskrev Christian X traktaten og dagen efter red han på en hvid hest over grænsen på landevejen mellem Kolding og Haderslev.

Eske Kath (f. 1975) er vokset op i Christiansfeld, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003 og bor og arbejder i København. Kunsten har Eske Kath fået ind med modermælken, da begge forældre, Leif og Gitte Kath, er udøvende kunstnere. Hans værker er repræsenteret på en lang række museer og samlinger i ind- og udland. Han har blandt andet haft soloudstillinger på Dillon Gallery, New York, (2016), Charlie James Gallery, Los Angeles, (2014), Galerie Mikael Andersen, Berlin (2013), Charles Banks Gallery, New York (2012) og er desuden repræsenteret på HEART, ARKEN, ARoS og Sammlung Essl i Wien. I 2010 var han, sammen med andre fremtrædende billedkunstnere, med til at udsmykke Chr. VII’s Palæ på Amalienborg.

Skulpturen tilhører Kolding Kommune