Salys rytterstatue


Amalienborg Slotsplads, oversigt. Amalienborg Slotsplads, oversigt

Intro

Rytterstatuen af Frederik den Femte står midt på Amalienborg Slotsplads. Den er skabt i perioden 1753-74 af den franske billedhugger Jacques François Joseph Saly (1717-1776). Projektet blev sat i gang af Frederik den Femte, men handelsvirksomheden Asiatisk Kompagni tilbød at betale udgifterne...

Rytterstatuen af Frederik den Femte står midt på Amalienborg Slotsplads. Den er skabt i perioden 1753-74 af den franske billedhugger Jacques François Joseph Saly (1717-1776). Projektet blev sat i gang af Frederik den Femte, men handelsvirksomheden Asiatisk Kompagni tilbød at betale udgifterne. Det viste sig at blive en overraskende tung udgiftspost for kompagniet. Monumentet kom til at koste 500.000 rigsdaler, 10 gange så meget som et af Amalienborgs palæer. Til gengæld har rytterstatuen fået ry for at være en af de fineste i Europa. ''Verdenskunst med ekstraregning'' Da Saly blev inviteret til Danmark, havde ingen forestillet sig, at modelleringen af en rytterstatue skulle være så dyr og langstrakt. Projektet kom til at koste uhyrlige pengesummer, fordi kunstneren ikke gik på kompromis med sit arbejde. Han gik op i enhver detalje fra udformningen af hesteskoene efter dansk skik til udvælgelsen af den bedste bronzestøber i Europa. Udgifterne gik ikke kun til kunstnerens egen løn, men til materialer, værktøj, rejser og til betalingen af en hær af håndværkere. Igennem årene gik der ondsindede rygter om Saly og hans storforbrug, men Salys ”sponsor”, Asiatisk Kompagni, forsvarede kunstnerens ære og hædrede hans indsats. ''Fransk billedhugger i centrum af dansk kulturblomstring'' Under Kong Frederik den Femtes regeringstid oplevede Danmark og Norge en usædvanlig blomstringsperiode inden for kultur og industri. Kongen selv var ikke meget bevendt som regent. Hans Hofmarskal – grev Moltke - satte derimod mange initiativer i værk, som fik stor betydning for Danmark som kulturnation. En af Moltkes ideer var at importere den franske billedhugger Jacques-François Saly (1717-1776) til Danmark. Saly skulle skabe et monument i anledning af 100-året for enevældens indførelse. Det blev til den berømte rytterstatue af Frederik den Femte i hjertet af det nyanlagte Frederiksstaden. Mere end ti år efter arbejdets påbegyndelse kunne den store gipsmodel endelig besigtiges af københavnerne i billedhuggerens store atelier, bygget til formålet i Charlottenborgs have. Bronzestøbningen i det tidligere kanonstøberi var i sig selv en københavnerbegivenhed. Der var 300 særligt inviterede gæster og mange flere, der så til, mens den 22 tons tunge færdigstøbte rytter blev trukket hen over Kgs. Nytorv og op ad Bredgade af 200 matroser. Sideløbende med sit arbejde med rytterstatuen fungerede Saly som den første egentlige direktør for ”Det Kgl. Danske Skildre- og Billedhugger- og Bygnings-Academie”. Det var Grev Moltke, der tilskyndede Kongen til at stifte Kunstakademiet i 1754 efter fransk forbillede.