Salomons Kapel


Salomons Kapel med havet i baggrunden. Salomons Kapel


Salomons Kapel. Alteret i kirkeruinen

Intro

Ruinerne af Salomons Kapel ligger tæt ved kysten på Hammerknuden på Bornholm. Det lille kapel stammer fra middelalderen, og det blev formentlig opført i begyndelsen af 1300-tallet. Måske var kapellet bestemt for købmænd fra de tyske hansestæder, der ofte besøgte Bornholm...

Ruinerne af Salomons Kapel ligger tæt ved kysten på Hammerknuden på Bornholm. Det lille kapel stammer fra middelalderen, og det blev formentlig opført i begyndelsen af 1300-tallet. Måske var kapellet bestemt for købmænd fra de tyske hansestæder, der ofte besøgte Bornholm. Kapellet bliver nævnt i ærkebispen af Lunds testamente fra 1379, og det har sikkert hørt under Hammershus. Udgravninger i 1923 viste, at kapellet bestod af et langskib på cirka 13,5 x 7,3 meter med et senere tilbygget våbenhus mod syd. Rester af alterbordet og de murede vægbænke er stadig bevaret. ''Det sunde med det søde'' Til Sankt Salomons Kapel på Bornholm hørte også Sankt Salomons kilde. Resterne af den hellige kilde kan ses ud for kapellets nordvestlige hjørne. Folk valfartede til kilden for at få del i vandets undergørende og helbredende kraft. Mange troede på helligkilder i middelalderen, og mange steder valfartede folk også efter reformationen. Helt frem til 1700-tallet var vandet her kendt for sin friske, søde smag. Kilden blev renset i 1923, og man kunne se, at den nederste del af brøndskakten var formet af firkantede kampesten. Man ved ikke, hvilken Salomon kilden og kapellet er opkaldt efter, men meget tyder på, at det er den hellige Salomonius (d. 1314), der var dominikanermunk.