Sallinge


Sallinge Kro

Intro

Sallinge er nævnt første gang 1231 som herredsnavn i formen Salængheret. Forleddet i landsbynavnet er enten afledt af navneordet sal eller tillægsordet sul, der betyder bleg. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.