Sakskøbing kirke


Mindesmærke ved kirken for købmand Lars Hansen Junior, død 1803. Oprettede Juniors Stiftelse.


To sjældne grottesten med livets bog som inskriptionstavle. Fra ca. 1880


Storkøbmand Fritz Rasmussens gravsted. Stod også bag anlæggelsen af sukkerfabrikken.

Intro

Sakskøbing kirke ligger tæt ved byens torv. Kirken er en harmonisk senromansk kirke fra ca. 1250-1300 med et yngre, sengotisk tårn. Pyramidespiret er fornyet i 1852.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. Ved kirken er i dag kun det indmurede mindesmærke for legatstifteren Lars Hansen Junior, død 1803. Den nye kirkegård ved Maribovej blev anlagt 1816 og er senere udvidet. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Saksk%F8bing%20(0705) Gravminderegistrering på Sakskøbing kirkegård og ved kirken]