Sakskøbing Å nedkastningsplads


Rapport over modtagelsen den 22. april 1945 på pladsen Sakskøbing Å på Sjælland.


En transportabel Eureka demonstreres efter befrielsen. En Eureka var et pejlefyr, der gjorde det muligt for allierede fly at flyve direkte til modtagepladsen. Eureka-udstyr blev nedkastet i Danmark første gang i marts 1944.

Intro

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Nille" på pladsen. Flyet nedkastede 23 Fox-containere og 2 pakker med pistoler og håndgranater. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 10 maskinpistoler, 2 Piat (panserværn), 120 karabiner, 396 håndgranater, 40 Gammongranater og 20 pistoler/revolvere.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Nille" på pladsen. Flyet nedkastede 23 Fox-containere og 2 pakker med pistoler og håndgranater. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 10 maskinpistoler, 2 Piat (panserværn), 120 karabiner, 396 håndgranater, 40 Gammongranater og 20 pistoler/revolvere.

22.04.1945

PALLE

N

23

23

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Maribo Pladsnr.: 56 - Pladsnavn: Sakskøbing Å Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 30 - C3: 200 m syd for "g" i Saxkøbing Aa Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.