Sahl Kirke


Skråfoto.

Intro

Sahl Kirke ligger mellem Holstebro og Skive. Det er en imponerende kirke bygget af granitsten. Kirkens fornemste inventar er et såkaldt gyldent alter. Betegnelsen ”gyldne altre” dækker over en række romanske altre, som er ydsmykket med relieffer i guld eller forgyldt kobber...

Sahl Kirke ligger mellem Holstebro og Skive. Det er en imponerende kirke bygget af granitsten. Kirkens fornemste inventar er et såkaldt gyldent alter. Betegnelsen ”gyldne altre” dækker over en række romanske altre, som er ydsmykket med relieffer i guld eller forgyldt kobber. I Danmark er der bevaret syv gyldne altre fra 1100- og 1200-tallet, men der har sandsynligvis været betydelig flere. Sahl Kirkes gyldne alter er fra anden halvdel af 1100-tallet. Alteret udmærker sig ved at være usædvanlig velbevaret. ''Præst: Ud med det gamle bras'' I 1850 besøgte arkæologen J.J.A. Worsaae fra det Oldnordiske Museum egnen ved Holstebro. På en af sine ture kom han til Sahl. I et brev til museet skrev han: "Hvor nødvendigt det er, at der engang imellem ses til sådanne ting, fik jeg nyt bevis på i Sahl, hvor Provst Gad i fjor absolut ville have den gamle mærkværdige altertavle ud. Da dette imidlertid ikke skete, lod han en maler i Holstebro opmale de rigtignok senere tilhængte sidefløje". Selv om det gyldne alter ikke røg ud, så fik præsten malet fløjene over. Præsten havde oven i købet også lige smidt kirkens gamle pengekiste ud. Da kisten blev slået til pindebrænde, fandt man otte middelaldermønter. Worsaae sikrede sig mønterne, men måtte betale en daler for dem.