Sadelmagergården i Sdr. Bjert


Sadelmager Søren Jesper Andersen og to af hans medarbejdere.


Georg Andersen, den ene af sadelmagerens sønner, fodrer høns i gården.


Sadelmager Søren Jesper Andersen og frue.


Sadelmager Søren Jesper Andersen i sit værksted.


Fra sadelmagervirksomhedens 40 års jubilæum i 1937.


Sadelmagergården i Sdr. Bjert i 2009.


Denne sten står nu ved indkørslen til den gamle sadelmagergård i Sdr. Bjert.

Intro

I 1897 startede Søren Jesper Andersen, en af datidens iværksættere, sadelmagervirksomhed i Sdr. Bjert, på landsbyens hovedstrøg Vesterløkke. Hesten var trækdyr i landbruget, og derfor var der brug for en sadelmager i hver eneste landsby.

Sadelmagergården
Dengang heste var trækdyr i landbruget, var der en sadelmager i hver eneste landsby.
Søren Jesper Andersen var en af datidens iværksættere og startede i 1897 sadelmagervirksomhed på Vesterløkke 41, hovedstrøget i Sdr. Bjert.

Hestenes seletøj var udsat for stor slitage, da det var i brug næsten hver dag. Både når hestene blev spændt for markredskaberne, eller for ladvognen, når landmanden skulle køre varer, og for kareten, når familien skulle til byen. Og når hestene skulle rides, var der brug for sadler. Sadelmageren var leveringsdygtig i det hele.

Fremsynet håndværker
Søren Jesper Andersen var en fremsynet håndværker, der fulgte med tiden og tilpassede sig nye behov. F. eks. da selvbinderen blev opfundet og afløste leen. Selvbinderen skar kornet af, og på en sejldug blev kornet derefter ført frem til et apparat, som bandt kornet i neg og dumpede dem ud på marken. Deraf navnet selvbinder. Sadelmager Andersen fandt hurtigt ud af at producere nye sejl til selvbindere og reparerede de gamle, når de blev slidt og gik i stykker.

Da senere traktoren afløste hestene og mejetærskeren afløste selvbinderen, blev der mindre at lave for sadelmageren, og han føjede et nyt håndværk til firmaet, nemlig møbelpolsteri. Dengang var det almindelig, at folk fik deres møbler betrukket med nyt stof, når det gamle var slidt.

Bjert Busser
Sønnen, Georg Andersen, videreførte firmaet. På et tidspunkt ansskaffede Georg Andersen en bus og begyndte at køre skolebus. Foreninger og andre kunne også leje ham og bussen, når de skulle på udflugt. Dermed kunne han udnytte bussen bedre. Han anskaffede også en taxa.
Denne del af virksomheden udviklede sig kraftigt, og Georg Andersen stiftede Bjert Busser, som efterhånden rådede over adskillige busser.
Da de gamle værkstedsbygninger i Sadelmagergården ikke mere blev brugt til deres oprindelige formål, blev de lavet om til garager for busserne.

Bedemandsforretning
En af Georg Andersens sønner, Søren Erik og hans hustru Anne-Grethe, kom med i firmaet i 1964 som henholdsvis møbelpolstrer og medhjælper i møbelværkstedet. I 1973 sideløbende med sadelmagervirksomheden og møbelpolsteriet Søren Erik og Anne-Grethe Andersen en bedemandsforretning. Denne del af den gamle Bjert-virksomhed flyttede i 1984 til Kolding.
Efterhånden lagde bedemandsforretningen fuldt beslag på ægteparrets tid, og sadelmagervirksomheden og møbelpolsteriet blev afviklet.
En anden af Georg Andersens sønner, Christian, viderefører vognmandsforretningen, der ligeledes er flyttet til Kolding.