Sabotageforsøg mod lysmaskine, 12.12.1942


Kraner ved 10-meter kajen på Aarhus Havn, fotograferet i anden halvdel af 1930'erne. Til venstre ses en del af Mammen og Dreschers pakhus samt deres kontor på hjørnet af Polensgade og Kovnogade.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Lysmaskinens smøreolietank blev påfyldt delvis med benzin i stedet for olie, hvorfor maskinen ville kunne brænde sammen ved brug, idet oliens smøreevne blev betydeligt nedsat. Motoren tog imidlertid ikke skade, på trods af at have kørt 4 x 15 minutter inden sabotageforsøget blev opdaget.

0

0

10 m-kajen (Polensgade?)

Århus

41 Århus

AS-41-639