Sabotageforsøg mod Københavns Automobilcentral, 06.07.1942


1. Virksomheden set fra den modsatte side af Gl. Kongevej.


Rids over virksomheden og de nærmeste omgivelser. Brandbombens placering er markeret med et rødt kryds, mens politiets fotografier er vist ved de røde tal.


2. Virksomheden set fra fortovet udenfor.


3. Forsiden af den vogn, hvorpå brandbomben blev fundet.


4. Samme vogn set fra den modsatte side.


5. Nærbillede af selve vognladet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ukendte gerningsmænd havde anbragt en hjemmelavet brandbombe i en tysk lastvogn, der henstod til reparation hos Automobilcentralen. Brandvæsenet blev tilkaldt, men ilden var forinden slukket af to telegrafbude, som tilfældigvis passerede stedet, og nåede derfor aldrig at få rigtig fat...

Ukendte gerningsmænd havde anbragt en hjemmelavet brandbombe i en tysk lastvogn, der henstod til reparation hos Automobilcentralen. Brandvæsenet blev tilkaldt, men ilden var forinden slukket af to telegrafbude, som tilfældigvis passerede stedet, og nåede derfor aldrig at få rigtig fat. Forsøget menes at være en del af en række, i alt 9, sabotagebrande og -forsøg over sommeren 1942. Grunden herfor var, at det var samme type bombe og bombedele, der blev benyttet i de 9 tilfælde.

0

0

Gl. Kongevej 13A-B

Købehnavn

0 København

KOPAAS-9747, AS-9832, AS-19-86Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.