Sabotageforsøg mod Brandt og Ravntofts tømmerplads, 01.07.1942


De opstablede brædder og andre materialer set i retning mod Teglholmsgade.


Rids over virksomheden og dele af det omkringliggende område.


Ildens arnested ses midt i billedet mellem de to stabler med træ.


Bræddestablen set fra modsatte fortov.


Røntgenfotografi af en af de fundne, ueksploderede sprængladninger. Pakkerne indeholdt ca. 600 g. sprængstof og en tændladning. De indeholdt ligeledes en lille flaske med en olie- og benzinblanding, som politiet ikke umiddelbart kunne forstå meningen med.


Røntgenfotografi af en af de fundne, ueksploderede sprængladninger. Pakkerne indeholdt ca. 600 g. sprængstof og en tændladning. De indeholdt ligeledes en lille flaske med en olie- og benzinblanding, som politiet ikke umiddelbart kunne forstå meningen med.


En af de ueksploderede brandbomber.


En af de ueksploderede brandbomber.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Brandforsøget menes at være en del af en række, i alt 9, sabotagebrande og -forsøg over sommeren 1942. En nattevagt fik pludselig øje på flammer i en brændestabel og tilkaldte brandvæsenet, som hurtigt fik slukket ilden...

Brandforsøget menes at være en del af en række, i alt 9, sabotagebrande og -forsøg over sommeren 1942. En nattevagt fik pludselig øje på flammer i en brændestabel og tilkaldte brandvæsenet, som hurtigt fik slukket ilden. Da man fandt rester efter en brandbombe, var man ikke i tvivl om at der var tale om et sabotageforsøg.

0

0

Hjørnet af Teglholmsgade og Vester Teglgade

København

0 København

KOPAAS-19-86, AS-9677, AS-9832Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.