Sabotageforsøg mod Automobilforhandler Jørgensen & Jensen, 03.09.1942


Virksomhedens gård med skydedøren ind til værkstedet. Ifølge politiet, var det her sabotørerne skaffede sig adgang til bygningen.


Situationsrids over virksomheden.


Det indre af virksomhedens værksted.


Det indre af virksomhedens værksted. På billedet ses de væltede tønder med smøreolie, hvorfra gerningsmanden hentede sin brændbare væske.


Det indre af virksomhedens værksted.


Det indre af virksomhedens værksted. På billedet ses de væltede tønder med smøreolie, hvorfra gerningsmanden hentede sin brændbare væske.


Det indre af virksomhedens værksted.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden reparerede biler for Værnemagten. En eller flere sabotører brød ind i værkstedet og væltede 3 tønder med olie som derefter antændtes. Branden slukkede dog af sig selv, da ilden aldrig fik godt fat i olien.

0

0

Tingvej 21

København

0 København

KOPAAS-10383

HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.