Sabotage mod vaskeriet Neptun, 21.04.1944


Vaskeriet set fra Fynsgade.


Oversigtsplan med det nedbrændte vaskeris beliggenhed vist ved rød skravering.


Grundrids over vaskeriet.


Grundrids over ejendommen.


Vaskeriet set fra Fynsgade. Pilen viser noget dansk vasketøj, som var båret ud inden ildspåsættelsen.


Vaskeriets nedbrændte overetage set mod nord.


Vaskeriets nedbrændte overetage set mod syd.


Glasflaske fundet på gerningsstedet. Flasken havde muligvis indeholdt tændmiddel i form af petroleum.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Vaskeriet vaskede større partier for Værnemagten. Bygningens 1. etage og tag nedbrændte. Man fandt efterfølgende en stor blækflaske, som havde indeholdt petroleum.

16590

464520

Fynsgade 11

Herning

59 HerningJohnslev og Kielsgård

AS-59-200

KF5-1387

KL-3434