Sabotage mod tyske jernbanevogne med flydele, 02.05.1942


De udbrændte jernbanevogne set fra vest.


Kortudsnit over jernbaneterrænet.


Nærmere rids over jernbaneterrænet, med bygninger indtegnet og beskrevet.


De udbrændte jernbanevogne set fra vest.


De udbrændte jernbanevogne set fra øst.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Drengene fra klubben stak ild i tyske jernbanevogne lastet med flydele.

0

0

Godsbanegården (Jyllandsgade)

Ålborg

48 Ålborg

Churchill-klubben

Jens Bue Pedersen, Knud Pedersen, Hans Uffe Darket, Børge Ollendorf og Alf Houlberg

AS-48-957, AS-48-964