Sabotage mod tysk militærbarak, 11.11.1942


Baraksbygningen set fra Vesterbro.


Rids over baraksbygningen og området omkring denne. Det skraverede røde felt viser ildens omfang.


Baraksbygningen set fra indersiden af plankeværket ud mod Vesterbro. Til venstre er vist en ulåst indgang til området og til højre det udvendige af den brandskadede dør.


Mellemgangen hvor ilden blev fundet. Den yderste dør stod uaflåst, mens den inderste var låst. Dette har formentlig forhindret sabotørernes videre adgang til barakken.


Den brandbeskadigede dør hos sagfører M. Rasmussen.


Trusselsbrev tilsendt sagføreren.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Barakken var indrettet som radiostation. Det tjenestegørende personale havde om aftenen bemærket en røglugt, og havde derfor relativt hurtigt kunne slukke branden. Gulvet og måtten i forgangen var beskadiget af ilden, og væggene og dørene var tilsodede...

Barakken var indrettet som radiostation. Det tjenestegørende personale havde om aftenen bemærket en røglugt, og havde derfor relativt hurtigt kunne slukke branden. Gulvet og måtten i forgangen var beskadiget af ilden, og væggene og dørene var tilsodede. Omkring 2 meter fra yderdøren lå en mælkeflaske, som sandsynligvis havde indeholdt benzin eller anden brandbar væske, der var blevet anvendt til at starte branden.

0

0

Hjørnet af Vesterbro og Korsgade

Ålborg

48 ÅlborgDanmarks Frihedsliga: Lorentzen, Jensen og Jensen C.S.S.: Haxthausen og Pedersen

AS-48-1334, AS-1490