Sabotage mod transformatorstation, 29.11.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En ny transformatorstation med betydeligt tykkere mure var under opførsel på foranledning af Værnemagten, som havde overtaget Sølundanstalten.

11760

329280

Dyrehaven ved Sølund Åndssvageanstalt

Skanderborg

38 SilkeborgKF5-3216

Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946. Ebbe Munck: Danmarks frihedskamp, 2. bind, 1949, s. 522.