Sabotage mod transformatorstation, 23.11.1943


Transformatorbygningen på Lygten i København efter sabotagen den 23. november 1943. Sabotagen blev foretaget af BOPA i samarbejde med SOE.


Sammenstimlen ved Nørrebro Station i København efter sabotagen mod transformatorstationen på Lygten den 23. november 1943.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Transformatorstationen på Lygten forsynede områdets fabrikker og værksteder med strøm, hvoraf mange arbejdede direkte eller indirekte for værnemagten. SOE besluttede, at transformatoren skulle sprænges og BOPA påtog sig opgaven. En gruppe fra Holger Danske deltog som dækningsmandskab...

Transformatorstationen på Lygten forsynede områdets fabrikker og værksteder med strøm, hvoraf mange arbejdede direkte eller indirekte for værnemagten. SOE besluttede, at transformatoren skulle sprænges og BOPA påtog sig opgaven. En gruppe fra Holger Danske deltog som dækningsmandskab. Sabotørerne var delt i 3 hold , hvor det første afvæbnede de politibetjente og CB'ere der holdt vagt ved transformatoren. Det andet hold sprængte ståldøren ind til bygningen og anbragte 2 12 kg. bomber (Nobel 808) i maskinrummet. En 4 minutters lunte blev tændt og holdet forlod bygningen. Sidste gruppe var dækningsgruppen, som holdt tilskuere på afstand. En politimand beskød sabotørerne, hvorefter det kom til skudkamp, hvor betjenten blev såret i armen. Sabotagen ødelagde en del af transformatorens installationer og mørklagde store dele af området. Allerede en time efter sabotagen havde belysningsvæsenets teknikere fået etableret en nødforsyning, så der igen var lys i området. Stor skade, men ingen erstatning.

0

0

Lygten, ved Slangerupbanen.

København

0 København

BOPA

I samarbejde med SOE og Holger Danske

AS-19330

HD's liste, K.K. (FHM 14097) og Poul Bjarnholt (FHM 13962)

Leif Larsen: BOrgerlige PArtisaner, 1982, s. 94. Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997. Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.