Sabotage mod snedkerværksted tilhørende Snedkermester Alfred Martin Rasmussen, 17.11.1943


Ejendommens sydfacade. Den røde pil markerer vinduet ind til det lokale, hvor branden opstod.


Rids over bygningens 1. sal. De sortskraverede værelser anvendtes til beboelse, mens der i de resterende var hhv. snedkerværksted og opbevaring af møbeldele og færdige møbler.


Lokalet hvor branden opstod. På gulvet langs væggen fandtes flere stænk af celluloselak, som formentlig er anvendt som tændmiddel.


Lokale med opmagasinerede møbeldele. Her var ligeledes antændt brand ved hjælp af celluloselak, men ilden endte med at slukke pga. iltmangel.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Adgang til virksomheden skaffedes ved at dirke en bagdør op. Branden havde arnested i 2 lokaler, som begge indeholdt opmagasinerede møbeldele. Virksomhedens egen celluloselak var blevet anvendt som tændmiddel i begge rum.

32272

903616

Valdemarsgade 56

Århus

41 Århus

AS-41-1199KL-2144