Sabotage mod snedkermester Gundorf Carlsens møbelfabrik, 25.12.1943


Situationsplan over området. Gerningsstedet er markeret med rødt, og vinklerne for nogle af politiets fotografier indtegnet.


Grundrids over 1. etage. Indtegnet er billedvinklen for et af politiets fotografier.


Grundrids over stueetage. Indtegnet er billedvinklerne for nogle af politiets fotografier.


Grundrids over kælderetagen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken, der i stor stil leverede varer til Værnemagten, blev påsat brand ved flere forskellige bål overhældt med benzin.

64507

1806196

Droningens kongsvang, Endrup.

Fredensborg

8 Frederikssund

AS-6-561KL-2423