Sabotage mod smedje og snedkerværksted, 03.09.1944


Maskinværkstedet set fra syd.


Rids over virksomheden.


Stuehus og smedjeværksted set fra nordøst.


Værkstedet set fra sydøst.


Sprængte maskindele i værkstedet.


Nærbillede af smedeværkstedet set fra øst.


Krater efter eksplosionen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Der blev formentlig anvendt 2 sprængladninger ved sabotagen. Den ene ladning var anbragt på gulvet i smedeværkstedet, hvor der fandtes et hul på ca. 20 cm i diameter. Den anden lå på en drejebænk...

Der blev formentlig anvendt 2 sprængladninger ved sabotagen. Den ene ladning var anbragt på gulvet i smedeværkstedet, hvor der fandtes et hul på ca. 20 cm i diameter. Den anden lå på en drejebænk. Ved eksplosionerne blev taget ødelagt, port, døre og vinduer blæste ud, og forskelligt værktøj og materialer blev kastet rundt i værkstedet. Sprængningen rev også flere stykker af drejebænken.

10420

291760

Seggelund Hovedvej 50

Seggelund

66 HaderslevHammelev-gruppen

AS-66-310

KF5-5240, KF4-5955

KL-6930

Hans Peter Jensen (FHM 14080)

Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede, 1973, s. 210.