Sabotage mod reservedepot tilhørende Værnemagten, 22.07.1942


Brandtomten set fra syd.


Skitse af den nedbrændte pavillon.


Tysk reserveudrustningsdepot i Lunden i Silkeborg efter sabotagen den 22. juli 1942.


Oversigtsbillede over brandtomten.


Brandtomten set fra vest.


Brandtomten set fra nord.


Brandtomten set fra øst.


Brandtomten set mod vest.


Brandtomten set mod øst.


Brandtomtens indre.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Lageret bestod af bl.a. 850 geværer, 30 maskinpistoler, granatkastere og flammekastere, samt tøj og sanitetsvarer. Bygningen, som oprindelig blot var en af Lundens pavilloner, nedbrændte fuldstændigt med hele sit indhold.

4448

124544

Vestergade 74 (Pavillonen fremgår af kortet fra 1901-1945)

Silkeborg

38 SilkeborgJohannes Simonsen, Viggo "Mikkelberg" Nielsen, Etlar Madsen og Sinius Madsen

AS-38-134, AS-19-86KL-740

Jens Schrøder (FHM 14270)

Ebbe Munck: Danmarks frihedskamp, 1. bind, 1949, s. 403.