Sabotage mod pakhus benyttet af Værnemagten, 13.05.1942


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Pakhus "E" var udlejet til Værnemagten, og blev brugt til opbevaring af tørv og generatorbrænde samt til garage for en halv snes biler...

Pakhus "E" var udlejet til Værnemagten, og blev brugt til opbevaring af tørv og generatorbrænde samt til garage for en halv snes biler. Ilden havde ikke fået ordentlig fat, hvorfor det havde været muligt for brandvæsenet at slukke den med en håndsprøjte - udover et mindre hul i en lem i pakhusets sydlige gavl skete der ingen skade på bygningen. På tidspunktet for branden vurderede man, at der var tale om et hændeligt uheld. Dette blev dog senere omstødt.

0

0

Sdr. Kystværnsvej

Århus

41 Århus

AS-41-393