Sabotage mod maskinværkstedet Aros, 17.01.1944


Fabrikslokalet set fra døren ind til lageret.


Rids over fabrikken. Man skaffede sig adgang igennem døren markeret "B". De 3 sprængladningers placering er markeret med "A".


Gårdspladsen mellem fabriksbygningen, der ses til venstre, og mellembygningen.


Fabrikslokalet set fra værktøjsburet.


Effekter fundet under oprydningsarbejdet. Øverst 2 ueksploderede sprængladninger og en udetoneret tændsnor. Forneden nogle stykker detoneret tændsnor.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

3 eksplosioner i maskinværkstedet Aros, tilhørende Fabrikant H. G. Ehrenreich. 3 drejebænke og 2 fræsemaskiner blev totalt ødelagt, mens samtlige ruder blev knust. En del ruder i de omkringliggende bygninger blev ligeledes slået i stykker.

39792

1114176

Tordenskjoldsgade 25

Århus

41 ÅrhusRichard Jacobsen mfl.

AS-41-1321

KF5-1154

KL-2612

Richard Jacobsen (FHM 14065)