Sabotage mod maskinsnedkeri tilhørende snedkermester A.P. Lützhoff Christensen, 01.03.1943


Den sydlige ende af værkstedet set fra øst.


Situationsrids over virksomhedens beliggenhed.


Rids over fabrikslokalerne. Ildens hærgen er markeret med rød skravering.


Den nordlige ende af værkstedet set fra øst.


Partiet tæt indenfor den sydlige skydeport set fra nord. På gulvet ses tændmateriale spredt ud i form af træspåner.


Dyngen af træspåner midt for den vestlige væg.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men for Dansk Industri Syndikat - et forhold, der var almindeligt kendt. En påsat brand hærgede snedkeriet, uden spor af sabotagemateriellet...

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men for Dansk Industri Syndikat - et forhold, der var almindeligt kendt. En påsat brand hærgede snedkeriet, uden spor af sabotagemateriellet. Man mistænkte en arbejdsløs snedkersvend, som et par dage forinden havde besøgt virksomheden, for at være manden bag branden. Under sit besøg havde han kun talt med svendene, og blev beskrevet som havende haft et "søgende blik".

30367

850276

Rygaards Allé 5

København

2 Københavns Amt Nordre Birk4 personer

AS-2-254

KF5-533

KL-669Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.