Sabotage mod maskinfabrikken Nordværk, 17.07.1943


I. Ejendommens facade set fra nordøst.


Rids over virksomhedens fabrikslokaler. De nummererede vinkler angiver hvorfra politiets fotografier er taget.


II. Nærbillede af ødelæggelserne ved sprængningsstedet. Sprængladningen slog hul i gulvet, hvor den lå anbragt.


III. Ødelæggelserne i fabrikkens tegnestue, kontor og kontrolrum.


IV. Ødelæggelserne ved virksomhedens værktøjs- og varelager.


V. Værkstedslokalet set fra den nordlige ende.


VI. Værkstedslokalet set fra den sydlige ende.


VII. Tagvinduerne mod øst set fra taget over det sydøstlige hjørne af ejendommen.


VIII. Hullet ved sprængningsstedet set fra lokalet nedenunder.


IX. Den delvist splintrede væg under sprængningsstedet. Hullet efter eksplosionen ses i toppen af billedet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede udelukkende for Værnemagten, for hvem man bl.a. fremstillede blindflyvningsapparater og skovlhjul til flyvemaskinemotorer...

Virksomheden arbejdede udelukkende for Værnemagten, for hvem man bl.a. fremstillede blindflyvningsapparater og skovlhjul til flyvemaskinemotorer. Omkring 5 bevæbnede mænd tvang nattevagterne til at åbne døren, hvorefter de holdt dem i skak med deres revolvere og anbragte en sprængladning i maskinfabrikken. Denne blev lagt under en stor metalskive for at øge virkningen, der samtidig blev hjulpet på vej af, at man hældte smøreolie ud på gulvet. Eksplosionen knuste en fræsemaskine, slog hul i gulvet, væltede dele af murværket og satte værkstedet i brand.

34322

961016

Solbjergvej 3

København

1 Frederiksberg

Holger Danske

T. Søndergård, M. Jorset, M. Bæklund, K. Munk, P. Moesgård. BOPA.

AS-16145, AS-1-250

KF5-581

KL-1090

HD's liste og HH's liste

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015. Bob Jarset: Holger Danske vaagner, 1946.