Sabotage mod mælkekondenseringsfabrikken, 29.12.1943


Oversigtsbillede over de samme bygninger som ses på ridset.


Rids over virksomhedens kedel- og maskinhal. De røde kryds viser hvor eksplosionerne har fundet sted.


En del af fyrrummet og transformatorrummet. Gennem hullet i væggen til højre i billedet ses kedelrummet og den nærmestliggende kedel.


Hjørnet af den midterste kedel. Mærkerne efter en eksplosion ved kedlens fod ses ved den røde pil.


Virksomhedens maskinhal med dynamo og dampmaskine. Den røde pil viser hvor på dampmaskinen sprængladningen var anbragt.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede i mindre omfang for tyskerne. Ved aktionen blev 3 danske sabotagevagter holdt op af 4 maskerede mænd, som udlagde ca. 4 bomber i fabrikken. Eksplosionerne anrettede betydelig skade i fabrikkens fyrrum, kedelhus og transformatorrum, og flere kraftmaskiner blev ødelagt...

Virksomheden arbejdede i mindre omfang for tyskerne. Ved aktionen blev 3 danske sabotagevagter holdt op af 4 maskerede mænd, som udlagde ca. 4 bomber i fabrikken. Eksplosionerne anrettede betydelig skade i fabrikkens fyrrum, kedelhus og transformatorrum, og flere kraftmaskiner blev ødelagt. Virksomhedens drift blev fuldstændigt standset.

198105

5546940

Bruunsvej ved havnen, parallelt med Strandpromenaden

Horsens

36 Horsens

Holger Danske

Holger og Flemming mfl.

AS-36-323

KF5-1059

KL-2425

Jørgen Kielers beretning (FHM )

Lillelunds arkiv, Rigsarkivet, håndskrevet liste signeret "Mix".