Sabotage mod kvæghal, 12.10.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Hallen var udlejet til Værnemagten, og indeholdt bl.a. et halmlager. De ca. 80 tons halm brændte med en sådan varme, at eternittaget over virksomhedens gård sprængtes.

13507

378196

Nyhavnsgade 17

Ålborg

48 ÅlborgKF5-3045

Søren Hansen: Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse, 1946, s. 319.