Sabotage mod herskabs-hotel-pension Platan, 26.07.1943


I. Facaden på den sabotageramte villa set fra Platanvej.


Rids over hotellets stueetage. Bogstavet "A" viser sabotørernes indgangsstedet og "B" stedet for sprængningen. "C"-"F" angiver ildens bevægelse igennem bygningen, mens de nummererede vinkler viser hvorfra politiets fotografier er taget.


Rids over hotellets 1. sal. Bogstaverne viser ildens bevægelse gennem bygningen, mens vinklerne angiver hvorfra politiets fotografier er taget.


Rids over hotellets tagetage. Bogstaverne viser ildens bevægelse gennem bygningen, mens vinklerne angiver hvorfra politiets fotografier er taget.


II. Hjørnet af den sabotageramte villa set fra Platanvej.


III. Sabotørernes indgangssted, markeret med "A" på ridset over villaens stueetage.


IV. Sprængningsstedet "B" set mod øst og Platanvej.


V. Sprængningsstedet "B" set fra nord. Vinduet hvorigennem sabotørerne skaffede sig adgang er bag fotografen.


VI. Sprængningsstedet "B" set mod nord. Sabotørerne er kommet ind i bygningen gennem vinduet til højre.


VII. Sprængningsstedet "B" set fra nord.


VIII. Nærbillede af det afdækkede sprængningssted.


IX. Villaens hovedtrappe set fra entréen i stuen.


X. Elevatoren "E" set fra entréen i stuen.


XI. Korridoren på 1. sal over sprængningsstedet. Billedet er taget fra samme sted som billedet VII, blot på etagen ovenover.


XII. Luftkanalen "C" på 1. sal, hvorigennem ilden har bevæget sig i villaen.


XIII. Gennembrænding af skillevæggen mellem hovedtrappen og det sydøstlige værelse i tagetagen.


XIV. Toppen af elevatorskakten i tagetagen.


XV. Toppen af køkkentrappen i tagetagen.


XVI. Det nordvestlige hjørne af tagetagen ved køkkentrappen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Bygningen skulle overtages af Værnemagten og bruges som bolig for unge kvinder, sandsynligvis sekretærer og telefondamer. Der blev anvendt både spræng- og brandbomber ved sabotagen, hvoraf førstnævnte var anbragt i entréen i stueetagen...

Bygningen skulle overtages af Værnemagten og bruges som bolig for unge kvinder, sandsynligvis sekretærer og telefondamer. Der blev anvendt både spræng- og brandbomber ved sabotagen, hvoraf førstnævnte var anbragt i entréen i stueetagen. Ved sprængningsstedet var der slået et stort hul i gulvet, skillevægge og lofter var dels knust og dels slået ud af position, og alle døre og ruder ødelagte. I naboejendommen slog trykket også mange ruder i stykker, lofterne revnede og væggene og tapetet blev gennemhullet af glassplinter.

17029

476812

Platanvej 22

København

0 København

Holger Danske

T. Søndergaard, P. Moesgaard og M. Jarret

AS-16385KL-1162

HD's liste

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015. Bob Jarset: Holger Danske vaagner, 1946.