Sabotage mod halmlager, 27.06.1943


Det fortsat rygende halmlager. Det røde kryds markerer brandens arnested.


Situationsrids over gerningsområdet.


Nærmere rids over gerningsstedet.


Stedet hvor sabotagevagterne opholdt sig, da branden blev opdaget.


Skillevejen over skarnpladsen set fra øst.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En arresteret tilstod at have påsat branden, idet halmen skulle videresendes til Værnemagten i Norge. Udover de omkring 300 ton halm som brændte, kom der endvidere skade på motor- og elektricitetsanlæg.

20295

568260

Damgade 6

Haderslev

66 Haderslev

AS-66-190KL-980