Sabotage mod fabrikken Luigi Gargani, 31.12.1942


Bygningens nordøstlige hjørne. Bl.a. er et stykke af sokkelen bortsprængt og et vindue knust.


Kortudsnit som viser området rundt om gerningsstedet. Det røde kryds markerer fabrikkens beliggenhed.


Situationsrids over virksomheden.


Nærbillede af det bortsprængte stykke sokkel i bygningens nordøstlige hjørne. Til højre i billedet kan anes krateret efter eksplosionen.


Fabriksbygningen set bagfra. Til venstre i billedet ses gavlen på nabobygningen.


Fabriksbygningen set forfra.


En euksploderet sprængladning, som den blev fundet ved virksomheden. Den først ankomne politibetjent klippede den sorte lunte over af sikkerhedshensyn.


Den ueksploderede sprængladning, efter at den var fjernet fra findestedet og renset.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden producerede flyvemaskinedele for Værnemagten, og deuden var indehaveren medlem af DNSAP. Sabotørerne anbragte bomber 2 steder i bygningen. Dog eksploderede kun den ene og foresagede forholdsvis ringe skade...

Virksomheden producerede flyvemaskinedele for Værnemagten, og deuden var indehaveren medlem af DNSAP. Sabotørerne anbragte bomber 2 steder i bygningen. Dog eksploderede kun den ene og foresagede forholdsvis ringe skade. Polititiet konkluderede efter undersøgelse af den ueksploderede bombe, at "gerningsmændende vel har haft et vist teoretisk kendskab til anvendelse af sprængstoffer, men at de ingen praktisk erfaring har haft i sprængningsteknik".

1082

30296

Sandhøjen 26, Vanløse

København

0 København

KOPAAS-12485

KF5-711

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.