Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 07.04.1941


Teknisk tegning over skibets kedelrum. De tre problematiske nødventiler er angivet med rødt.


Teknisk tegning som viser ventilens placering.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Efter at have ligget til ombygning på Aalborg Værft, tog skibet vand ind under og efter en prøvesejlads. Man fandt efterfølgende et indeklemt træstykke ved ventilerne, som tillod at vandet kunne løbe frit til maskinlasten...

Efter at have ligget til ombygning på Aalborg Værft, tog skibet vand ind under og efter en prøvesejlads. Man fandt efterfølgende et indeklemt træstykke ved ventilerne, som tillod at vandet kunne løbe frit til maskinlasten. Samtidig var en anden ventil blevet fejlbetjent, hvorfor der ligeledes løb vand til kedelrummet. Der var dog meget tvivl om det var sabotage eller ansvarsforsømmelse.

0

0

Under sejlads fra Aalborg Værft

Ålborg

48 Ålborg

AS-48-296Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946.