Sabotage mod belysningsinstallationer, 02.08.1941


Kortudsnit som viser gerningsstedet samt området omkring dette.


Skruehoved set fra oven. "U" betegner de mærker, som skruen har fået ved at blive taget ud, mens "I" viser mærkerne fra da den blev skruet i.


Skruehoved set fra oven. "U" betegner de mærker, som skruen har fået ved at blive taget ud, mens "I" viser mærkerne fra da den blev skruet i.


De to skruer set fra siden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ukendte gerningsmænd brød en aften ind i den relækasse, som styrede lysinstallationerne, og tændte disse. Man havde skaffet sig adgang ved at skrue og banke to skruer ud af kassen, sandsynligvis ved hjælp af en skruetrækker.

0

0

Esbjerg Flyveplads (se rids)

Esbjerg

64 Esbjerg

AS-64-137