Sabotage mod W. Johansens A/S Maskinfabrik, 18.06.1944


Flammer og røg fra sabotagen mod W. Johansens Maskinfabrik den 18. juni 1944.


Flammer og røg fra sabotagen mod W. Johansens Maskinfabrik den 18. juni 1944.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ved hjælp af en stige og gennem et vindue skaffede 4 mand sig adgang til virksomheden. Efter en fagmands anvisninger anbragtes 2 bomber der, hvor de ville gøre størst skade. Fabrikkens effektivitet nedsattes med 75%.

116933

3274124

Smedegade 16-20

Herning

59 HerningMøller Jensen, Olesen og Eigil Fiil Jensen

AS-59-215

KF5-1650

KL-4397